Повернення додому | Home-coming
Lwów jest piękny i już!

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

...Stronę tę dedykuję szczególnie tym, którzy zmuszeni byli opuścić Lwów na zawsze... i teraz, na starość wracają myślami, marzeniami i wspomnieniami do miejsc znanych z młodości. Dla nich to postała kolejna, powojenna zwrotka piosenki 30 Pułku Lwowskich Dzieci:

Teraz żyję w obcym świecie.
Jak ja tęsknię, wy nie wiecie!
Wy nie wiecie, co to znaczy,
Że ja Lwowa nie zobaczę.

Obce miasta, ludzie, kraje,
To mi wcale żyć nie daje,
Lecz pragnieniem mym, i mych smutnych snów
Jest zobaczyć znowu Lwów!

Ma piosenka już skończona,
Wizja serca wymarzona,
Dusza moja tęskni, płacze,
Czy ja miasto swe zobaczę?

Teraz czekam i wspominam,
Gdy nadejdzie ta godzina,
Że może uda się, że doczekam zdrów
I zobaczę znowu Lwów!